Konwersacyjny kurs języka angielskiego adresowany do osób chcących wyjść poza znajomość Basic English, między innymi do kandydatów na studia filologiczne i w kolegiach językowych. Kurs Advanced English może być kontynuacją Kursu Standardowego – General English.

Kurs Advanced English zapewnia gruntowne przygotowanie do prowadzenia rozmów i wywiadów, wywiera nacisk na rozwijanie sprawności czytania przy wykorzystywaniu współczesnych tekstów literackich. Kurs też w znacznym stopniu pozwala na rozwinięcie sprawności pisania.

Kurs przygotowujący do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE) ukierunkowuje Kursantów na określone zagadnienia, wskazuje kierunek pracy i dostarcza odpowiednią liczbę zadań praktycznych potrzebnych do zdania egzaminu Certificate in Advanced English (CAE). Pozwala zrozumieć różne aspekty egzaminu i poznać jego strategie.

Zagadnienia gramatyczne realizowane są tutaj najczęściej w formie zadań egzaminacyjnych, a program obejmuje wiele ćwiczeń pozwalających na opanowanie szczególnie trudnych dla Polaków zagadnień leksykalnych.

Kurs rozwija sprawność pisania krok po kroku, obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne, których znajomość jest sprawdzana na egzaminie. Uzupełniony jest w bogatej mierze o wskazówki i strategie związane ze zdawaniem egzaminu.

Kursy odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut w grupach 1, 2, 3 lub 4-8 osobowych.

Sprawdź cennik i przysługujące Ci rabaty.

Zapraszamy!