Direct Method for English

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Direct Method for English kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim kontekście.

Dzięki stosowanym przez nas nowoczesnym podręcznikom English Designed with Direct Method Kursanci w atrakcyjny i przyjemny sposób opanowują duży zasób słownictwa oraz uczą się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym. Podręczniki metody Direct Method for English, w przeciwieństwie do podręczników Metody Callana, zawierają tłumaczenia słówek na język polski, transkrypcję fonetyczną, zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych, indeks słówek oraz darmowa płytę CD mp3 z nagranym całym materiałem z lekcji, co bardzo ułatwia samodzielną naukę poza Szkołą.

Wybierając kurs metody Direct Method for English każdy nasz Kursant otrzymuje dodatkowo dostęp do platformy internetowej. Dzięki platformie internetowej może on utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Korzystając z platformy internetowej Kursanci otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis:

  • 4500 słówek, 100 dyktand, 1000 ćwiczeń!
  • bez wychodzenia z domu!
  • 24h na dobę!

 

Metoda Callana™

Początki Metody Callana sięgają roku 1960. Organizacja Metody Callana™ przez 15 lat prowadziła prace badawcze związane z jej doskonaleniem. Zyskała ona bardzo pozytywne opinie wśród największych autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego w głównej mierze ze względu na bardzo szybkie tempo nauki.

Metoda, jaką stosujemy w naszej Szkole opiera się właśnie na Metodzie Callana™, która została znacznie zmodyfikowana. Po latach praktyki doszliśmy do wniosku, że metoda bezpośrednia sprawdza się świetnie pod względem szybkiego opanowania języka mówionego, pokonania stresu oraz nieśmiałości.

Aspekt gramatyczny w Metodzie Callana™ jest potraktowany dość powierzchownie, co wydaje się zrozumiałe w przypadku metody ukierunkowanej na komunikatywność, jednakże Kursanci, których celem jest również zdobywanie międzynarodowych certyfikatów, muszą posługiwać się gramatyką w stopniu bardzo dobrym.

Dwaj najwięksi wrogowie uczenia się to nuda i słaba pamięć. Metoda bezpośrednia, którą stosujemy w naszej Szkole, pokonuje nudę szybkim tempem pracy, a słabą pamięć powtórkami. Powtarzanie wszystkiego kilka razy gwarantuje nie tylko dużą płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma Kursant.

Nasze lekcje cechuje ogromna dynamika, która nie pozwala na marnowanie cennego czasu. Na dowód przytoczymy słowa wielu Kursantów rozpoczynających przygodę z naszą Szkołą. Wychodząc z pierwszej lekcji próbnej, z wypiekami na twarzy, powtarzają znane już nam pytanie: „-Jak to jest możliwe, żeby podczas 50-minutowej lekcji nie było chwili ciszy?” Są mile zaskoczeni sposobem nauczania i dynamiką lekcji, nas natomiast zawsze cieszą takie słowa i tym bardziej motywują do dalszej, tak pasjonującej pracy.

Zapraszamy na lekcje próbne do naszej Szkoły wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji przekonać się, w jak prosty i przyjemny sposób można nauczyć się języka obcego!