Kursy Standardowe – General English

Konwersacyjny kurs prowadzony najnowocześniejszą metodą bezpośrednią Direct Method for English przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży od poziomu początkującego do poziomu FCE.

Są to intensywne kursy językowe prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, w tym również Native Speakers. Każdy nasz Kursant otrzymuje dodatkowo dostęp do platformy internetowej. Dzięki platformie internetowej Kursant może utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Korzystając z platformy internetowej Kursanci otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis:

  • 4500 słówek, 100 dyktand, 1000 ćwiczeń!
  • bez wychodzenia z domu!
  • 24h na dobę!

Lekcje trwają 45 minut, w ciągu których Kursanci bombardowani są pytaniami w celu utrwalenia słownictwa oraz wprowadzenia struktur leksykalno-gramatycznych dzięki czemu gramatyka jest przyswajana w sposób naturalny i prosty. Oprócz umiejętności swobodnego mówienia pozwala on w znacznym stopniu na rozwinięcie sprawności czytania oraz pisania.

Kurs obejmuje również zagadnienia gramatyczne. Dużą rolę odgrywają tutaj zadania grupowe integrujące sprawności językowe, które pozwalają wykorzystać opanowany materiał w sytuacjach przypominających autentyczną komunikację w życiu codziennym. Rozwiązania metodyczne pozwalają wykształcić zachowania sprzyjające przyswajaniu języka oraz zwrócić uwagę uczniów na język potoczny używany w życiu codziennym oraz rozbudzić w nich zainteresowania nauką języka angielskiego.

Kurs składa się z 12-tu etapów. Każdy z etapów kończy się egzaminem weryfikującym stopień opanowania materiału.

Kursy odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 lekcje lub raz w tygodniu po 3 lekcje w małych grupach 1, 2, 3 lub 4-8 osobowych.

Sprawdź cennik i przysługujące Ci rabaty.

Zadzwoń i zapisz się na lekcje próbne!