Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prime English Studio z siedzibą w Lublinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, NIP: 7121093895, e-mail: office@englishfactory.com.pl

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

– w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
– w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;
– w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.
3. Dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyła się umowa.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?
Nie udostępniamy Twoich danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:

– Twoje dane są nieprawidłowe
– nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
– nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych.
Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych.
h) Prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo do:

– otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
– zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.

i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: office@englishfactory.com.pl lub wysyłając korespondencję drogą pocztową na adres siedziby.

* * *

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych.

Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies: